Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής» στις 8:30 π.μ.

ΕΞΙ(6) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της  9ης τακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 2 Απριλίου στις στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Μ. 22/2014 Τ.Υ.».                        
2. Εγκριση Μελετών και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για δαπάνη συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν   στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων, σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Παπανδρέου της Δ.Κ. Μελισσίων και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Κ. Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μελισσίων κατά τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Αγίου Πνεύματος, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Σύλλα του Δήμου Πεντέλης έτους 2014. 
3. Εγκριση Μελέτης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για δαπάνη ελέγχου καταστάσεων χρήσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2013 από Ελεγκτή Ορκωτό Λογιστή.           
4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση του πιστωτικού υπολοίπου τελών διοδίων διέλευσης οχημάτων του Δήμου Πεντέλης από την Αττική Οδό και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.                      
5. Εγκριση τριών (3) πινάκων αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας.
6. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Κουτσουβέλη Δημητρίου.

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου