Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Στις 8:30 π.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΞΙ(6) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 10ης/2014  τακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 11 Απριλίου στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:  
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 17ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Πινακίου 6/13-5-2014, Αριθμός Κλήσης 63101/2013) κατά την εκδίκαση της αγωγής των Αδριανού Σοφοκλή και λοιπών 64 υπαλλήλων, κατά του Δήμου Πεντέλης.                    
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 17ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Πινακίου 5/13-5-2014, Αριθμός Κλήσης 63086/2013) κατά την εκδίκαση της αγωγής των Τσιγαρίδα - Θωμοπούλου Ευγενία  και λοιπών 10 υπαλλήλων, κατά του Δήμου Πεντέλης.
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Καραμπαγλίδη Μιχαήλ και Καραπάνου Αθανάσιου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), κατά του Δήμου
Πεντέλης.                   
4. Εγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014(1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ& 1ο-6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»-Α.Μ.4/2014               Τ.Υ.
5. Εγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρομοίων ειδών έτους 2014 και κατακύρωση αποτελέσματος για τις ομάδες Δ΄ και Ε΄ της υπ’ αριθμ. 6/2004 Τ.Υ Μελέτης.         
6. Εγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών της δικηγόρου Φωτοπούλου Αικατερίνης.

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου