Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Εκτακτη Συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», στις 8:30 π.μ.

ΔΥΟ(2) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 4ης (εκτακτης) δημόσιας Συνεδρίασης της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», η οποία  θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου στις 8:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.        
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα : «Αναστολή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α. της υπ’ αριθμ. 153/2011 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την προεκλογική περίοδο έτους 2014». 
 2. Παραχώρηση πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων στο Δημοτικό Συνδυασμό «Συμπολιτεία» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Κυριακή 13-4-2014.          
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης διάθεσηςκοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου σε Δημοτικούς Συνδυασμούς, κατόπιν αιτημάτων τους, ενόψει της εκλογικής περιόδου.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου