Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Στις 7:30 μ.μ, η 8η Συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ(19) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 8ης τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου στις 7:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 26ης, 27ης & 28ης συνεδριάσεων έτους 2013  
Θέμα 1ο : Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εμποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου καιΖωοδόχου Πηγής του Δήμου Πεντέλης
Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τουΔήμου Βριλησσίων( Εισήγηση ΔΠΕ 348/24-2-2014 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας &Λειτουργιών Πόλης ) – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση – παραλαβή της μελέτης:«Οριστικές ΜελέτεςΠαρεμβάσεων εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης και 1οΝηπιαγωγείο Πεντέλης(Πρόγραμμα Εξοικονομώ)»
Θέμα 4ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σύνδεση αποχέτευσης αγωγών ομβρίων υδάτων οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Κορυτσάς της Δ.Κ.Νέας Πεντέλης»
Θέμα 5ο : Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου  «1,Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη, Δημαρχείου Πεντέλης, για την δημιουργίαΚέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου Κοινωνικής μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας 2. Νομιμοποίησηισόγειου κτίσματος με στέγη σύμφωνα με το άρθρο 22, ΓΟΚ΄ 85 3. Ενίσχυση φέροντοςοργανισμού» και παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις ( 3) μήνες.
Θέμα 6ο :3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014(Εισήγηση ΟικονομικήςΕπιτροπής)
Θέμα 7ο : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, στο Χ.Κ.250/24-4-2013 και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 8ο: Ορισμός(αντικατάσταση) αναπληρωματικού μέλους επιτροπής(μετά από κλήρωση), με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2014
Θέμα 9ο : Έγκριση διενέργειας της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογώνλογισμικού Οικονομικής, Διοικητικής, Τεχνικής Υπηρεσίας & Δ/νσης Προγραμματισμού τουΔήμου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2014 μελέτη της υπηρεσίας, προϋπολογισμού έτους 2014,συνολικού ποσού 34.821,30€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω αποκλειστικότητας (Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25, Ν 2121/1993 χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης )
Θέμα 10ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικόπροσωπικό του Δήμου έτους 2014 - 2015, με τις διαδικασίες του ανοικτού μειοδοτικούδιαγωνισμού ( κριτήρια κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή ) συνολικού κόστους μελέτης με ΦΠΑ48.640,00 € ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2014)
Θέμα 11ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων του ΝΠΔΔ Οργανισμός ΚοινωνικήςΠρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου έτους 2014 – 2105, με τις διαδικασίες του ανοικτούμειοδοτικού διαγωνισμού(κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ήχαμηλότερη τιμή ) συνολικού κόστους μελέτης με ΦΠΑ 126.244,75 € (Α.Μ. 4/2014)
Θέμα 12ο : Έγκριση εκκίνησης(διενέργειας) της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού(μειοδοτικού) για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτωνκαι νοσοκομειακών μη μολυσματικών απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων και δημοτικώνκτιρίων έτους 2014 – 2015 λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία τουΔήμου διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό(ιδία μέσα Ν. 3979/2011 άρθρο 61 παρ. 1)
Θέμα 13ο : 2η Αναμόρφωση Π/Υ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης έτους 2014
Θέμα 14ο : ΑντικατάστασηΠροέδρου και Αντιπροέδρου του Δ/Σ/ της «Σχολικής ΕπιτροπήςΒ΄ / Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»
Θέμα 15ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πουαφορά στην «Εκκαθάριση της ΚΕΠ τέως Δήμου Πεντέλης»
Θέμα 16ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου
Θέμα 17ο :Επιχορήγηση Συλλόγου Αγίου Γεωργίου – Γκιούλμπαξε για το ΚΕΣΚΕΚΙ
Θέμα 18ο : Επιχορήγηση του Α.Ο. Μελισσίω-
Θέμα 19ο : Επιχορήγηση του Α.Ε. Πεντέλης

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
Σημείωση Προέδρου: Η μελέτη του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω τουμεγάλου όγκου της θα βρίσκεται προς ενημέρωσή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου