Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Μεταδημοτεύσεις Υποψηφίων

   Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν  Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο   - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίστηκε η διαδικασία μεταδημότευσης τωνυποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Η διαδικασία της μεταδημότευσης γίνεται στον Δήμο ή στα ΚΕΠ.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από 1/4/2014 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δήλωσης στο αρμόδιο δικαστήριο κατάρτισης του συνδυασμού.
Η διεκπεραίωση της διαδικασίας γίνεται μόνο με την υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση
τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών , εφόσον αυτός
που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.

                                                          ΠΗΓΗ: www.penteli.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου