Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

΄ΣΥ ... ΡΙΖΑ, της επανεκλογής του «Στρατάρχη» !!!


Ανα Πόλη                         Στεργίου            Γραφάκος             Έγκυρα                    Διαφορά
 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ                            4679                   5293                        9972                           -614
                                               46,92%              53,08%
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ                   2056                  1382                        3438                             674
                                               59,80%              40,20%
ΠΕΝΤΕΛΗ                             2258                   798                         3056                            1460
                                                73,89%              26,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ              8993                     7473                      16466                           1520
ΠΟΣΟΣΤΟ                            54,62%                45,38%
Εκ. Τμήμα                          Στεργίου                 Γραφάκος                 Πόλη                    
1838                                     140                           169                       Μελίσσια
1839                                     114                           174                       Μελίσσια
1840                                     126                           175                       Μελίσσια
1841                                     145                           171                       Μελίσσια
1842                                     163                           127                       Μελίσσια
1843                                     136                           178                       Μελίσσια
1844                                     123                           156                       Μελίσσια
1845                                     151                           152                       Μελίσσια
1846                                     147                           162                       Μελίσσια
1847                                     154                           164                       Μελίσσια
1848                                     121                           174                       Μελίσσια
1849                                     144                           161                       Μελίσσια
1850                                     125                           196                       Μελίσσια
1851                                     150                           126                       Μελίσσια
1852                                     147                           141                       Μελίσσια
1853                                     162                           167                       Μελίσσια
1854                                     124                           145                       Μελίσσια
1855                                     132                           167                       Μελίσσια
1856                                     137                           165                       Μελίσσια1857                                     161                           154                       Μελίσσια
1858                                     121                           169                       Μελίσσια
1859                                     150                           143                       Μελίσσια
1860                                     142                           151                       Μελίσσια
1861                                     122                           166                       Μελίσσια
1862                                     134                           172                       Μελίσσια
1863                                     152                           165                       Μελίσσια
1864                                     153                           145                       Μελίσσια
1865                                     126                           180                       Μελίσσια
1866                                     155                           151                       Μελίσσια
1867                                     151                           151                       Μελίσσια
1868                                     167                           161                       Μελίσσια
1869                                     140                           177                       Μελίσσια
1870                                     164                           138                       Μελίσσια
==========================================================1871                                     173                            110               ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
1872                                     173                            112               ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
1873                                     152                            132               Ν. Πεντέλη
1874                                     184                            117               Ν. Πεντέλη
1875                                     175                            100               Ν. Πεντέλη
1876                                     143                            136               Ν. Πεντέλη
1877                                     189                            116               Ν. Πεντέλη
1878                                     159                            134               Ν. Πεντέλη
1879                                     183                            114               Ν. Πεντέλη
1880                                     181                               89              Ν. Πεντέλη
1881                                     170                             115              Ν. Πεντέλη
1882                                     174                             107               Ν. Πεντέλη

====================================================================


1883                                     230                               84                 Πεντέλη
1884                                     232                               62                 Πεντέλη
1885                                     225                               82                 Πεντέλη
1886                                     226                               70                 Πεντέλη
1887                                     223                               85                 Πεντέλη
1888                                     229                               83                 Πεντέλη
1889                                     199                               86                 Πεντέλη
1890                                     214                               82                 Πεντέλη
1891                                     242                               79                 Πεντέλη
1892                                     238                               85                 Πεντέλη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου