Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ενημέρωση για τις Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

Αγαπητοί Γονείς- Κηδεμόνες, για την καλύτερη ενημέρωση σας, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2014 - 2015, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» , σας γνωρίζουμε:
Το Ν.Π. λειτουργεί τους παρακάτω Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:
1. Α΄ Παιδικός Σταθμός  Μελισσίων Σερίφου 14 - 16 Μελίσσια, 15127 τηλ. 210 8040603
2. Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127, τηλ.210 8048222
3. Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης  Φοίβου & Αθήνας Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210 8040496
4. Παιδικός Σταθμός ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ, Δελφών 15, Μελίσσια 15127 τηλ. 210 8101144
5. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης  ΠΙΚΠΑ 15236 τηλ.210 8105670
Λειτουργία Σταθμών:

Οι Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών και Διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
ΩΡΑΡΙΟ : Από 07:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
Αιτήσεις Εγγραφής και Επανεγγραφής:
Η παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται στους κατά τόπους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στις παραπάνω διευθύνσεις και τηλέφωνα για πληροφορίες.
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει 20 Μαΐου 2014 και λήγει στις 19 Ιουνίου 2014.
Σας ενημερώσουμε οτι για την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η παραλαβή των αιτήσεων των μητέρων (με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά) θα γίνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη Μελίσσια , τηλ. 210-8032 722 ΩΡΑΡΙΟ : Από 07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.
Προϋποθέσεις Εγγραφής:
1. Η μητέρα του παιδιού να εργάζεται ή να έχει κάρτα ανεργίας.
2. Η ηλικία του παιδιού να είναι τουλάχιστον 2 ετών για να εγγραφεί σε βρεφικό τμήμα(Βρεφονηπιακοί σταθμοί).
3. Η ηλικία του παιδιού προκειμένου να εγγραφεί σε νηπιακό τμήμα (Παιδικοί σταθμοί) πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 ετών και γίνονται δεκτά, εφόσον δεν έχουν δυνατότητα να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία -5,5 ετών-, με προϋπόθεση να έχει επιτευχθεί η ατομική τους καθαριότητα, μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.
Δικαιολογητικά Εγγραφής
1.  Αίτηση Εγγραφής γονέα στα γραφεία του ΝΠΔΔ 
2.  Ταυτότητα η διαβατήριο μητέρας
3.  Πιστοποιητικό Γέννησης του Παιδιού.
4.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο σας.
5.  Ιατρική Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι το παιδί είναι πλήρως εμβολιασμένο, σωματικά και πνευματικά υγιές.
6.  Βεβαίωση Εργοδότη των δύο γονέων για το ωράριο εργασίας τους. Για τις μη εργαζόμενες μητέρες ,βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ανέργων και έχει εκδοθεί κάρτα ανεργίας (συνυποβάλλεται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας).
7.  Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π.) ανάλογα με την εργασία τους.
8.  Πρόσφατο αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος από την Εφορία (με εισόδημα και στη στήλη που αφορά τη μητέρα) & την Φορολογική δήλωση του 2013
9.  Υπεύθυνη δήλωση γονέων για το ποιος θα ασχολείται με την παραλαβή του νηπίου
10. Αδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (μόνο για αλλοδαπούς)
Για την υπαγωγή μητέρων στο πρόγραμμα επιδότησης διδάκτρων-τροφείων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015
Σας ενημερώνουμε ότι οι παιδαγωγικές δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύς Δήμου Πεντέλης»:
Πρόκειται να ενταχτούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015».
Οι μητέρες που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απολαύσουν της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ- ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω εκπαιδευτικών δομών.
ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι - μόνιμοι και αορίστου χρόνου- των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
Μια μητέρα θεωρείται ωφελούμενη όταν πληροί κάτι από τα παρακάτω:
1. είναι μισθωτή
2. είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα
3. είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα
4. η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ
5. η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ
6. η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ,
7. η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα ΣυνεχιζόμενηςΕπαγγελματικής Κατάρτισης
8. η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δυνητικά δικαιούχων στο φορέα χρηματοδότησης, θα υπάρχει συνέχει ενημέρωση στους δικτυακούς χώρους www.eetaa.gr & www.penteli.gr , καθώς επίσης από τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πεντέλης  και το Νομικό Πρόσωπο.

                                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                             Δημήτριος Αποστολάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου