Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

EΠTA Σχολικοί Φύλακες ... «Τραυματιοφορείς» στο Σισμανόγλειο!!!

Με την υπ’ αριθμ. 10465/05-05-14 απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - AMΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4172/13 αρ. 91, μεταφέρονται οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων των αναφερόμενων φορέων προέλευσης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - AMΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ειδικότητα Νοσοκόμου - Μεταφορέα Ασθενών με βαθμό Ε και με την ίδια σχέση εργασίας:ΠΗΓΗ:sismanoglio.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου