Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΞΙ(6) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 12ης  τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου» Πεντέλης, που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 19 Ιουνίου  στις 7:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 33ης&34ης  συνεδριάσεων έτους 2013
Θέμα 1ο : Συγχωνεύσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - καταργήσεις 5ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Μελισσίων.
Θέμα 2ο: Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Δήμου Αγίας Παρασκευής (υπ’αριθμ. 128/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης περί απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2013 (άρθρο 217 Ν.3463//2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 14 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011).
Θέμα 4ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 – υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 93/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  5ο: 4η Αναμόρφωση Π/Υ Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης έτους 2014.
Θέμα 6ο: Συμψηφισμός υποχρεώσεων Κοινωφελών Επιχειρήσεων και τροποποίηση της υπ’αριθμ. 37/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκκαθάρισης της Δημοτικής Αθλητικής Επιχείρησης  τέως Δήμου Μελισσίων (ΔΑΕΜ)»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου