Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Στις 5:30 μ.μ. η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων».

«Η Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (Στερεοφωνικού Συγκροτήματος Μικρής Ισχύος με ένταση ήχου έως 80 Db (Α), για ένα (1) έτος έως 22.06.2015, μέσα στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)», της εταιρείας Π.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Ε.Ε. που βρίσκεται επί των οδών Ζαΐμη & Σωκράτους στα Μελίσσια, είναι το μόνο θέμα που θα απασχολήσει την 14η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων», η οποία θα διεξαχθεί αύριο στις 5:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
                                            ΔΟΥΚΑ – ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου