Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Στις 7:30 μ.μ, η Συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΔEKΑ(10) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 11ης τακτικής δημόσιας τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», που θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
            Επικύρωση πρακτικών 29ης, 30ης  , 31ης και 32ης συνεδριάσεων έτους 2013
Θέμα 1ο : Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για την Εμποροπανήγυρη Αγίου Πνεύματος στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.
Θέμα 2ο: Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη λειτουργία των παιδότοπων εντός των ορίων του Δήμου μας, μετά το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 4ο: Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή διαφόρων οδών Δήμου Πεντέλης» Α/Μ: 21/2013 Τ.Υ.
Θέμα 5ο: Αποδοχή παραχώρησης από την εταιρία «Κτιριακές υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) κατά χρήση του Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Πεντέλης.
Θέμα 6ο: Καθορισμός δόσεων για την καταβολή του ετήσιου τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα 7ο: Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς ΟΤΑ.
Θέμα 8ο: 2η Αναμόρφωση Π/Υ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» έτους 2014.
Θέμα 9ο: 3η Αναμόρφωση Π/Υ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» έτους 2014.
Θέμα 10ο: Επιχορήγηση του συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Μελισσίων «ΦΟΙΒΟΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου