Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Σε «Διαθεσιμότητα» η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»!!!

Σε Διαθεσιμότητα έθεσε τελικά η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», τους 17 από τους 23 εργαζόμενους της «ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ)»  & της «ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ»  του «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», παραβιάζοντας Υπουργική απόφαση του ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, για την εξαίρεση των εν λόγω εργαζομένων από την Διαθεσιμότητα, όπως καταγγέλουν ασθενείς, Νοσηλευτές της Μ.Τ.Ν & Γιατροί του Νεφρολογικού τμήματος...
Στην καταγγελία τους επισημαίνουν ότι «Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των μονάδων υγείας, το Υπουργείο Υγείας, από κοινού με την Διοίκηση του ενιαίου πλέον Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» , με αντιφατικές πράξεις, αντίθετες με κάθε εκτίμηση από τα αρμόδια όργανα σχετικά με τις υφιστάμενες ανάγκες, προχώρησαν στην κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους των θέσεων του προσωπικού που υπηρετεί στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» μίας πρότυπης και από τις καλύτερες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού στην Αττική που εξυπηρετεί 37 τακτικούς ασθενείς και πολλά έκτακτα περιστατικά.
Ως γνωστόν,τονίζουν, η ιδιομορφία των ασθενών που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης απαιτεί ειδικευμένο και εξοικειωμένο με τους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς προσωπικό, το οποίο σε 24ωρη βάση να μπορεί να ανταποκριθεί με επιμέλεια σε ένα έργο δυσχερές και πολύπλοκο.
Λόγω της καθημερινής σχεδόν ανάγκης για φροντίδα των ασθενών αυτών και για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας είναι απαραίτητη η ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, το οποίο επί σειρά ετών είχαμε, εμείς οι εργαζόμενοι στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δημιουργήσει και προασπίσει. 
Το Υπουργείο Υγείας, παρότι αρχικώς είχε προκρίνει την μεταφορά του συνόλου των οργανικών θέσεων Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ στον οργανισμό της Νοσοκομειακής μονάδας Σισμανόγλειο, αιφνιδιαστικά,
και χωρίς να έχει μεσολαβήσει διαφορετική εκτίμηση των αναγκών λειτουργίας της Μονάδας και των ασθενώντροποποίησε την απόφασή του προκρίνοντας την μεταφορά μέρους μόνο του προσωπικού, ενώ στην συνέχεια, εν μια νυκτί, κατάργησε τις δέκα από τις δεκατρείς θέσεις του προσωπικού στην Μονάδα και έθεσε δέκα εργαζομένους σε διαθεσιμότητα χωρίς να προβλέπει τις επιπτώσεις στην λειτουργία της Μ.Τ.Ν.
Το Υπουργείο και η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενήργησαν κατά προφανή παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης, που έχει ισχύ νόμου, ο οποίος ορίζει τα όρια ασφαλείας της λειτουργίας τέτοιων μονάδων με την πρόβλεψη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού αναλόγως των λειτουργούντων μηχανημάτων. Αυτήν την στιγμή λοιπόν, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, λόγω της κατάργησης των θέσεων εργασίας μας, λειτουργεί με προσωπικό που δεν πληροί τους όρους ασφάλειας του νόμου!
Από μέρες η «Μονάδα Τεχνητού Νεφρού»  λοιπόν λειτουργεί με τρεις εργαζομένους που απέμειναν από τους υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις και με άλλους νοσηλευτές που μεταφέρονται κατά περίπτωση στη Mονάδα με άτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες και οι οποίοι δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση για το χειρισμό όλων των ειδών των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας, κατά παραβίαση των κανόνων ασφαλείας της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, σχετικά με τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού και τις εν γένει συνθήκες ασφαλούς εργασίας με συνέπεια εμφανείς κινδύνους για την υγεία των ασθενών που θεραπεύονται στην Μονάδα του Νοσοκομείου «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» .
Είναι επίσης δεδομένη η βαθιά ανησυχία, ταραχή και ταλαιπωρία των ασθενών αυτών λόγω της εύλογης ανασφάλειας που βιώνουν, από την όλη δημιουργημένη κατάσταση.
Η σχετική απόφαση για συνένωση των «Μ.Τ.Ν Σισμανόγλειου - Α. Φλέμιγκ», προφανώς πρέπει να προγραμματισθεί και να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω ανάγκες των ασθενών για συνθήκες ασφαλούς και απρόσκοπτης συνέχισης της θεραπείας τους. Με κανένα τροπο αυτή η απόφαση δεν πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε συνθήκες αναστάτωσης που δημιουργούν οι αποφάσεις για θέση σε διαθεσιμότητα του προσωπικού που τους θεραπεύει και μείωση του αριθμού των νοσηλευτών.
Πέραν των ως άνω, με αποφάσεις του Υπουργείου και του Διοικητή της πρώτης Υ.Π.Ε. εξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες κατάργησης θέσεων και της διαθεσιμότητας άλλες νοσοκομειακές μονάδες, όπως η Μ.Τ.Ν Πολυκλινικής, Μ.Τ.Ν 7ου Θεραπευτηρίου Ι.Κ.Α (η οποία λειτουργεί όπως η δική μας Μ.Τ.Ν εκτός Νοσοκομείου υποδοχής χωρίς μείωση των Νοσηλευτών της), η Μ.Τ.Ν Γ.Ν Αγ. Βαρβάρας, το Τμήμα Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και Αγγειοπλαστικής και το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του Παραρτήματος του Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (πρώην 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας), τα οποία μεταφέρθηκαν – μεταστεγάστηκαν στην νοσοκομειακή μονάδα του Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και μεταφέρθηκε και το σύνολο του υπηρετούντος στις μονάδες αυτές ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά την αντίθετη ως άνω απόφαση του ΚΕ.ΣΥ.Π.Ε και μετά την διατήρηση αυτούσιων ως άνω μονάδων με το προσωπικό τους κατά την μεταφορά τους, καθίσταται προφανής η αυθαιρεσία του Υπουργείου και της Διοίκησης που παντελώς αδικαιολόγητα και αντίθετα με τις σχετικές αποφάσεις του εξαίρεσε την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του πρώην Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ από την διατήρηση όλου του υπηρετούντος σε αυτήν προσωπικού.
Η προφανής έλλειψη ίσης μεταχείρησης των ασθενών που πάσχουν από την σοβαρότατη αυτή νόσο, η έκθεσή τους σε κινδύνους για την υγεία τους και η άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών που εργάζονται στις Μ.Τ.Ν, είναι όχι μόνον αντίθετες στο Σύνταγμα, αλλά και στην υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την διατήρηση του ελάχιστου επιπέδου προστασίας του δικαιώματος στην ζωή ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος.
Οι αποκλίσεις και ασυμβατότητες που διακρίνουν τις άστοχες αυτές ενέργειες του Υπουργείου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν και επομένως ούτε να νομιμοποιηθούν αφού τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και ήδη υλοποιούνται, πλήττουν το βασικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ως άνω θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αφού υπενθυμίσουμε σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες ότι ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ και ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ καλούμε τον Υπουργό Υγείας και την Διοίκηση του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ να ανακαλέσουν τις πιο πάνω αποφάσεις περί κατάργησης των θέσεων Νοσηλευτών στην μεταφερόμενη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και να αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία της με το σύνολο του μέχρι πρότινος υπηρετούντος σε αυτήν προσωπικού που εξασφάλιζε τα ελάχιστα όρια ασφαλείας των ασθενών αυτών.
     Απαιτούμε  σεβασμό στις ανάγκες μιας από τις πλέον ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, των αιμοκαθαρόμενων ασθενών, και αναγνώριση της προσφοράς των Νοσηλευτών της Μ.Τ.Ν για την κάλυψη αυτών των αναγκών

                                                    Οι ασθενείς
                                        Οι Νοσηλευτές της Μ.Τ.Ν
                             Οι Ιατροί του Νεφρολογικού τμήματος

ΠΗΓΗ:http://sismanoglio.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου