Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Απώλεσε 337 θέσεις το Σισμανόγλειο - Αμ. Φλέμινγκ!!!

337 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ΑΠΩΛΕΣΕ το Ενιαίο ΝΠΔΔ «Σισμανόγλειο - Αμ. Φλέμινγκ», μετά τη κατάργηση 466 θέσεων (300 οργανικών θέσεων του Αμ. Φλέμινγκ και 166 θέσεων του Σισμανογλείου), με την εφαρμογή του καθεστώτος διαθεσιμότητας και τη σύσταση μόνο 129 θέσεων.
Με το καθεστώς διαθεσιμότητας καταργήθηκαν 166 θέσεις εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων και συστήθηκαν 81!!
 Πιο συγκεκριμένα:
                                                        ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΕΣ              ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ
ΙΑΤΡΟΙ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ                    53                                      48
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ                   2                                        -
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                   2                                         -  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ.                        1                                         -
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ                                  43                                       35  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ                           1                                         -
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                    2                                         2  
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                         2                                         2
ΔΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ.                         4                                         4

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                              5                                         6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ                                               7                                         7
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                   5                                          5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓ.                                1                                          1
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                         20                                       12
ΔΕ ΝΟΣΟΚ.- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦ.                      7                                         -  
ΥΕ ΝΟΣΟΚ. -ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦ.                      2                                          2    
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.                      2                                          -
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                                                 3                                          3
ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                        1                                          1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛ.                       2                                          1
                                                                                                                     
                                                                       166                                       129ΟΙ 37 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:
ΙΑΤΡΟΙ  (ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ)                          5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ                           2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                             2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ.                                  1 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΜΑΙΩΝ                                 8
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ                                    1
ΔΕ ΝΟΣΟΚ.- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦ.                               7
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                   8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.                                2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛ.                                1
                                                                                 37

Αυτή είναι η εικόνα της λεγόμενης "ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ" (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ)!
Την οποία όμως με τη πολιτική τους πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πολιτικές του Κεφαλαίου  και της ΤΡΟΙΚΑ οδηγούν σε ΣΙΓΟΥΡΟ ΝΑΥΑΓΙΟ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου