Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Ένωση Γονέων Πεντέλης:Να παραμείνουν ανοιχτοί οι αύλειοι χώροι των σχολείων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμο Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια
• Δήμαρχο Πεντέλης
• Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Πεντέλης
• Α'βάθμια Σχολική Ε̟πιτρο̟πή
• Β'βάθμια Σχολική Ε̟πιτρο̟πή
• Δημοτική Ε̟πιτρο̟πή Παιδείας
2. Δημοτικές Παρατάξεις
3. Σχολεία Δήμου Πεντέλης
4. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Πεντέλης

5. Το̟πικός Τύ̟πος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου