Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

... για την λειτουργία «Έξυπνου» Δήμου!

                                 Η Πρόταση της δ.κ. «Ανθρώπινη Πολιτεία»
Την πρόταση της Ανθρώπινης  Πολιτείας για τη λειτουργία «Έξυπνου» Δήμου, παρουσίασε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, στην εκδήλωση της 12ης Ιουνίου στη Ν .Πεντέλη
Εισαγωγικά ανέλυσε τις υφιστάμενες τακτικές πηγές  χρηματοδότησης για τη λειτουργία ενός δήμου σήμερα και οι οποίες συνοπτικά είναι:
Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) που αποτελούν κρατική ενίσχυση με βάσει τον  απογεγραμμένο πληθυσμό ενός δήμου.
Οι πόροι αυτοί βαίνουν πλέον σημαντικά μειούμενοι (βέβαια μειώθηκαν και οι αμοιβές  προσωπικού υπέρμετρα).
Τα ανταποδοτικά τέλη, που αφορούν την καθαριότητα. Παρά τη μείωση που έγινε στον Καλλικρατικό δήμο Πεντέλης,  εν τούτοις είναι ακόμη υψηλά για τη σημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών. Επί πλέον αν και μειώθηκαν πολύ οι αμοιβές του προσωπικού οι δαπάνες εξακολουθούν να είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα για την συγκεκριμένη, ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπηρεσία.
Διάφοροι φόροι και τέλη, όπως ο δημοτικός φόρος, το  τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ),ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το τέλος επί ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών.
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις:
α)Από θεσμοθετημένους πόρους(ΣΑΤΑ)
β)από  ΕΣΠΑ, προφανώς έπειτα από αξιολόγηση ώριμων προτάσεων-μελετών
Από εδώ και εμπρός τόνισε, ότι όλοι οι κρατικοί πόροι, με εξαίρεση του ΕΣΠΑ ή του επόμενου προγράμματος που θα ακολουθήσει, θα βαίνουν μειούμενοι.
Θα πρέπει επίσης να μειωθούν και οι οι δημοτικοί  φόροι και τα τέλη γιατί οι πολίτες πλέον δεν αντέχουν.

Προτείνουμε λοιπόν τη λειτουργία ενός έξυπνου δήμου σε αντιδιαστολή με αυτή  ενός συμβατικού, που θα αναζητήσει  εναλλακτικούς πόρους αλλά και μια άλλη μορφή διοίκησης –διαχείρισης για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού  δήμου

 Συμβατικός δήμος                                    Έξυπνος δήμος
Περιορίζεται σε παραδοσιακό                                       Εισάγει την καινοτομία και την τεχνολογία
τρόπο λειτουργίας του δήμου                                                 στη λειτουργία του δήμου.
           ============================================================  
 Τρέχει με το χέρι απλωμένο στα  Υπουργεία,           Αναζητεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  γκρινιάζει, του φταίει το κράτος                                                                                
         ===========================================================
Ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει.              Έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς                                                                     
         ============================================================
 Βάζει χρέη στην αγορά                                   Είναι αξιόπιστος στις υποχρεώσεις του.
     ===============================================================
Διατηρεί υψηλούς δημοτικούς φόρους         Μειώνει τους φόρους, κάνει έργα με ξένους πόρους
και τέλη και δεν κάνει πολλά έργα.                   π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΕ, ιδιωτικούς ΣΔΙΤ)
        ==============================================================
 Εφαρμόζει απαρχαιωμένο σύστημα                 - Αποκεντρωμένη διοίκηση, ομαδική
Διοίκησης δηλ. συγκεντρωτικό,                          εργασία, πρωτοβουλίες, επιβράβευση
ατομοκεντρικό, φοβικό, τιμωρητικό,                   εργαζομένων, διάχυση πληροφορίας,
με περιορισμό της πληροφόρησης,                      αξιοκρατικό, δίκαιο, αντικειμενικό.
αποτρεπτικό στη ανάληψη πρωτοβουλίας.                                             
    ================================================================
 Εφαρμόζει την πελατειακή και ρουσφετο-       - Ο πολίτης δε βάζει ‘μέσον’ δε ζητά
  λογική αντίληψη στην εξυπηρέτηση των        ‘ρουσφέτι’ από κανέναν Ικανοποιείται
  των πολιτών. Ο πολίτης πρέπει να δει το         το αίτημά του από τις υπηρεσίες και
 δήμαρχο(!!) για το ‘ρουσφέτι’ Να πάει              παίρνει την εξυπηρέτησή του σπίτι
  στο δήμο για να εξυπηρετηθεί.                             του. 
     ** *   ** *    ***  ***  ***  ***  ***  ***  **
Ενδεικτικά παραδείγματα μέτρων και ενεργειών λειτουργίας «έξυπνου δήμου».
Κομποστοποίηση  και ανακύκλωση. Ο όγκος απορριμμάτων μειώνεται μέχρι και 70%.
Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης
Επί πλέον μείωση κόστους αποκομιδής
Συνολική μείωση κόστους περίπου κατά 75%
Μείωση σημερινών δημοτικών τελών κατά 50%.Ελάφρυνση των νοικοκυριών
Αλλαγή συστήματος υπολογισμού ανταποδοτικών τελών.
Πληρώνω όσα πετάω και όχι με τα τετραγωνικά που κατοικώ.
Ενημέρωση των πολιτών ,βελτίωση περιβαλλοντικής  επιβάρυνσης, διάθεση εξοικονούμενων πόρων για σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό,
Καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους

Ηλεκτρονικός - ψηφιακός δήμος. Ασύρματο internet για όλους
Ο πολίτης παίρνει το σύνολο των υπηρεσιών του όχι πηγαίνοντας στο δήμο αλλά από το σπίτι
Ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του δήμου ,κατάργηση κυκλοφορίας εγγράφων, ηλεκτρονική διακίνηση.
Αποτέλεσμα η άμεση ενημέρωση, η μείωση του κόστους, το περιβαλλοντικό όφελος.
Τα εξοικονομούμενα χρήματα πάνε για κοινωνική πολιτική
πχ δωρεάν τροφεία. σε παιδικούς σταθμούς
Επιμόρφωση αιρετών στην πληροφορική.
Τα θέματα να στέλνονται ηλεκτρονικά.
Εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.  Χρησιμοποίηση ειδικών λαμπτήρων πού  πολλαπλασιάζουν την ένταση φωτισμού  ενώ συγχρόνως μειώνουν το κόστος κατανάλωσης ρεύματος μέχρι και 70%
Η δαπάνη μπορεί να καταβληθεί από χρηματοδότη στον οποίο ο δήμος θα εκχωρήσει για χρονικό διάστημα μέρος των εσόδων που εξοικονομούνται από τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος.
Ο χρηματοδότης θα μπορούσε να αναλάβει και τη συντήρηση του δικτύου που το κόστος της δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο
Τα ποσά που θα εξοικονομήσει ο δήμος είτε θα ελαφρύνουν τη φορολογία των πολιτών,  είτε θα διατεθούν για κοινωνικούς σκοπούς ή για έργα υποδομής
Αξιοποίηση των ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου –ιδιωτικού τομέα)για να κάνει έργα  π.χ υπόγειο γκαράζ σε πλατεία, δημοτικό πολυχώρο  κ,ά.
Ως εκ τούτου θα μπορέσει να εφαρμόσει για τους κεντρικούς δρόμους σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και να χρηματοδοτήσει μέσα από τα έργα τη δημοτική αστυνομία.
Σύνταξη ώριμων, κατάλληλων και αναγκαίων μελετών, καλό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών ,που του εξασφαλίζουν έγκαιρη-έγκυρη πληροφόρη για μη  χάνει προκήρυξη έργου ή προγράμματος, για να κάνει έργα με δημόσια χρηματοδότηση εθνική ή κοινοτική, χωρίς να επιβαρύνει τον πολίτη.
Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά.
Η ουσία είναι ότι ο έξυπνος δήμος επενδύει στη γνώση, είναι επιτελικός, εξωστρεφής, ευέλικτος, αξιοποιεί  την υπεργολαβία και κάθε πηγή πληροφόρησης
Λειτουργεί δημοτικοκεντρκά με δήμαρχο διευθυντή ορχήστρας και όχι δημαρχοκεντρικά
Αυτό το δήμο θέλουμε και σε αυτό το ρόλο του δημάρχου πιστεύουμε και μπορούμε να ανταποκριθούμε αν οι πολίτες μας τιμήσουν και μας προτιμήσουν με την επιλογή τους.

Γι’ αυτό δηλώνουμε παρόντες στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου