Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΟΚ-ΝΔ: Ίδια φάρα «δωσίλογων» - «απατεώνων»;

Πριν ένα χρόνο ο Σαμαράς, μέσω ΚεδίκΟΓΛΟΥ κατάγγειλαν το ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο συχνοτήτων και εγκαταστάσεων της ΕΡΤ, καθώς και την απόλυση εργαζομένων.
Διαβάστε και ακούστε τις θορυβώδεις καταγγελίες και θρηνωδίες του ΚεδίκΟΓΛΟΥ ΕΔΩ
Ένα χρόνο μετά η ΝΔ (που ωρυόταν τότε) ΚΑΤΑΡΓΕΙ πραξικοπηματικά την ΕΡΤ!!!
ΤΩΡΑ ήρθε η σειρά των άλλων «δωσίλογων», «απατεώνων» να …καταγγείλουν την κατάργηση της ΕΡΤ από το Σαμαρά, σχίζοντας τα ιμάτιά τους.
Αυτοί που είχαν υπογράψει ΟΛΟΙ, με προεξέχοντα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής τους (Βενιζέλο) την κατάργηση της ΕΡΤ!!!
                                                         Διαβάστε τα ντοκουμέντα ΕΔΩ:
                                     ΙΔΙΑ φάρα απατεώνων…
Μας δουλεύουν ασύστολα οι κυβερνητικές «πόρνες» με κομπάρσους τα πολύχρωμα δεκανίκια τους (και τα «αριστερά»): Αυτά μόνος καταγγελτικές δηλώσεις κάνουν, ίδιες ακριβώς με τους κυβερνητικούς πρωταγωνιστές…
Η διαφορά; Απλώς αυτοί βρίσκονται μια ζωή στην «αντιπολίτευση» και έχουν το προνόμιο να ουρλιάζουν εκ του ασφαλούς, παραμένοντας ΠΑΝΤΑ μέσα στην κατοχική Βουλή:
 Παρέχοντας, έτσι, το απαραίτητο κοινοβουλευτικό άλλοθι της κατοχικής «νομιμότητας» της ΕΕ και των μεγάλων «νονών» του χρήματος…

Ως Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος (!) ο κ.Βενιζέλος είχε υπογράψει (στην ειδυλλιακή Λευκάδα), μαζί με την Υπόλοιπη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για την κατάργηση της Ελληνικής Τηλεόρασης...

Αρθρο 66
Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
§1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού:
α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)»,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και
γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειώνή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.
δ) Ειδικότερα, ....
2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»
§2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου