Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Την Παρασκευή η «8η Τακτική Συνεδρίαση της Ε. Ε.» του Δήμου Πεντέλης

H «Έγκριση μετάταξης υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου στο Δήμο Πεντέλης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3979/2011 και Ν.4002/2011 με μεταφορά της θέσης του», θα είναι το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει την «8η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία θα διεξαχθεί , την Παρασκευή 14 Ιουνίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Καλαμβόκη 2Α) στις 08:30 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»


Σημείωση: Επί του θέματος ψηφίζουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ:
Αναστασία Κοσμοπούλου & Βασίλειος Κωστόπουλος
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 47/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                           ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου