Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Στις 7:00 μ.μ. η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η 16η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια), θα ασχοληθεί με τα εξής θέματα: 
1. Είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) παρελθόντων ετών στον πρώην Δήμο Πεντέλης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, σύμφωνα με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες προκειμένου για τη μη περαιτέρω απώλεια εσόδων του Δήμου.
2. Συμψηφισμός υποχρεώσεων ΔΕΤΕΜ του τέως Δήμου Μελισσίων με μελλοντικές χορηγήσεις του Υπουργείου προς το Δήμο Πεντέλης από τους Κ.Α.Π, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 30/30-04-2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4071/2012.
Η Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, πραγματοποιείται μετά την με αριθμ.πρωτ. 16424/21.6.2013 αίτηση του ενός τρίτου (1/3)  τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου...
Το κατεπείγον της σύγκλισης τεκμηριώνεται βάσει των όσων αναφέρονται επί της ως άνω αιτήσεως για το μεν πρώτο θέμα στην μη περαιτέρω απώλεια εσόδων του Δήμου, για το δε δεύτερο στην καταληκτική προθεσμία της παραγ. 5 του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. 30/30.4.2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που είναι η 30η/6/2013.

                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                   ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου