Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Στις 8:30 π.μ. η Συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΔΕΚΑΤΡΙΑ θέματα(13) περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 8ης Tακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 8:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(οδός Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Εγκριση Αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014(1η &2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού).             
2. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, που αφορούν σε δαπάνες. (1η και 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού).        
3. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, που αφορούν σε νέα έργα, συνεχιζόμενα έργα και συνεχιζόμενες μελέτες(1η και 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού).
 4. 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 
5. Ορισμός (αντικατάσταση) μέλους Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου (μετά από κλήρωση) έτους 2014.                 
6. Εγκριση πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΡΟΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) - Α.Μ. 12/2013 Τ.Υ.».                  
7. Εγκριση πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΝΟΜΩ) - Α.Μ. 22/2013 Τ.Υ.».                    
8. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ) - Α.Μ. 2/2013 Τ.Υ.», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση – ψήφιση    διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.                         
9. Εγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση σχεδίου σύμβασης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Μ. 22/2014 Τ.Υ.».                  
10. Εγκριση Μελέτης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για δαπάνη φύλαξης - φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων των Δ. Κ. Πεντέλης και Μελισσίων, κατά τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων Αγίου Πνεύματος, Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Πεντέλης έτους 2014.                   
11. Eγκριση Μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και συγκρότηση επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων οδών του Δήμου Πεντέλης έτους 2014.                 
12. Εγκριση τριών (3) πινάκων αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Μπάμπου Χρυσούλας.         
13. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Τσιούμα Μελίνας.

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου