Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουνεκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης τωνΑποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως και 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες  από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσηςσχετικής διαπιστωτικής πράξης
Κατά το χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης οπολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος σχετικής άδειας διαμονής θεωρείται νόμιμαδιαμένωνστην ελληνική επικράτεια, έχοντας τα δικαιώματα που του παρέχει η άδεια διαμονήςπου κατέχει.
                                                ΠΗΓΗ:www.penteli.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου