Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Λειτουργία σχολής γονέων στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέτει σε λειτουργία, και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες, Σχολές Γονέων. 
Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται τα παρακάτω 5 εκπαιδευτικά προγράμματα:


Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα μετις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις). Παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα διεξάγεται απογευματινές ώρες στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων, εκτός αν υπάρξει αυξημένη ζήτηση, οπότε είναι δυνατό να οργανωθούν τμήματα και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες.
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων, από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δήμο κ. Δεμερτζή Εύη, Τηλ. 2132050084.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου