Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Περί Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων ...

για την «έγκυρη» & «υπεύθυνη» ενημέρωση των πολιτών!
Για την ολοκλήρωση του έργου θέματος  που το χρέος του ανέρχονταν σε 2.500.000€  περίπου από το 2008 και για την αποπληρωμή των υπ΄αριθμ. λογαριασμών 12 έως και 18 που η ανάδοχος εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ είχε εκχωρήσει  στις Τράπεζες  «Παγκρήτια» και «Eurobahk», εντάξαμε το χρέος στα ληξιπρόθεσμα του ΥΠΕΣ και το αποπληρώσαμε.
Ο Δήμος επιπλέον κατέθεσε τρείς (3) αιτήσεις αναίρεσης που αφορούν τόκους υπερημερίας 620.000€, ποσό το οποίον οι Τράπεζες Παγκρήτια και Eurobank  διεκδικούν.
Συνολικό χρέος που η Διοίκηση  Στεργίου καλείται να καταβάλλει για το Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων είναι 3.200.000€, για έργο συνολικής αξίας 5.000.000€ που ανατέθηκε με  το σύστημα μελέτη-κατασκευή.
Αυτά για την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου