Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Στις 6:00 μ.μ. η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

ΔEKΑΕΝΝΕΑ(19) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου στις 6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Δ. Κ. Μελισσίων του Δήμου μας.
Θέμα 2ο: Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Σίλα στη Δ. Κ. Ν.Πεντέλης του Δήμου μας.
Θέμα 3ο: Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Πεντέλης του Δήμου μας.
Θέμα 4ο: Εκδίκαση ενστάσεων και λήψη τελικής απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 216 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέμα 5ο: Απαλλαγές – μειώσεις ευπαθών ομάδων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
Θέμα 6ο: Εισήγηση επιτροπής «Επεξεργασίας των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Πεντέλης».
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών έτους 2009» Α/Μ: 32/2008.
Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων & απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων του Δήμου & ΝΠΔΔ Δήμου έτους 2013, με τις διαδικασίες του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) συνολικού κόστους μελέτης με ΦΠΑ 50.127,25 € (Α/Μ: 25/2013 Τ.Υ.).
Θέμα 9ο: Ορθή επανάληψη  6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.
Θέμα 10ο: Ορθή επανάληψη  7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.
Θέμα 11ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.
Θέμα 12ο: Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 531/29-9-2011, 590/27-10-2011 και 591/27-10-2011 που αφορούν οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παράβολο άδειας διαμονής αλλοδαπού.
Θέμα 14ο: Διαγραφή χρεώσεων από χρηματικούς καταλόγους για οφειλή από τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στη δημοτική ενότητα Ν.Πεντέλης.
Θέμα 15ο: Διαγραφή χρεώσεων από χρηματικούς καταλόγους για οφειλή παράτασης ταφής στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης.
Θέμα 16ο: Διαγραφή χρεώσεων από χρηματικούς καταλόγους για οφειλή από τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στη δημοτική ενότητα Ν.Πεντέλης.
Θέμα 17ο: Αποδοχή πίστωσης ΣΑΤΑ έτους 2013 για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων και Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
Θέμα 18ο: Τρόπος εξόφλησης του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος (μετά των προστίμων του) από τη μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για το Κληροδότημα Καλαμβόκη ετών 2000 – 2011.
Θέμα 19ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 Κληροδοτήματος Καλαμβόκη.


                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                      ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου