Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Επαναϋποβολή πρότασης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 196 της Δ.Κ. Μελισσίων

Η Θεματική Αντιδήμαρχος Δήμου Πεντέλης κα. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία μαζί με τον Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης, στις 04-07-2013 παραστάθηκε εκ μέρους του Δήμου Πεντέλης στο ΣΥΠΟΘΑ για την υπόθεση απαλλοτρίωσης του οικοπέδου στο 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων.
Το θέμα της άρσης απαλλοτρίωσης τμήματος του Ο.Τ. 196 ( 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, γνωστό και ως υπόθεση Παλατιανού ) έρχεται από το παρελθόν με τα όποια λάθη και παραλήψεις από τις προηγούμενες Διοικήσεις του Δήμου.
Η Διοίκηση Στεργίου από την πρώτη στιγμή έκρινε αναγκαία την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων, ώστε μελλοντικά να αξιοποιηθεί με υποδομές που θα υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και αθλητικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

  Η παλαιότητα των κτιριακών δομών του σχολικού συγκροτήματος, η συνεχής αύξηση του μαθητικού δυναμικού με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, η πυκνή δόμηση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη γειτονιά της Δ.Ε. Μελισσίων, η ανυπαρξία ελεύθερων χώρων αλλά και με δεδομένο ότι τα δημόσια σχολεία σήμερα δεν αποτελούν μόνο χώρους εκπαίδευσης αλλά παρέχουν χώρους άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας από τους οποίους ωφελείται το σύνολο των κατοίκων, επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου και την επαναϋποβολή της πρότασης απαλλοτρίωσης.
  Η Διοίκηση του Δήμου μετά τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία προχώρησε χωρίς ανακοινώσεις και τυμπανοκρουσίες μεθοδικά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ενημερωθούν σχετικά οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες που θα αντιμετωπίσουν το θέμα και θα εκδώσουν τη σχετική απόφαση.
   Επειδή λοιπόν ο βαθμός επιτυχίας της αντιμετώπισης του θέματος θα κριθεί από το αποτέλεσμα ας αναμείνουμε την τελική απόφαση των οργάνων έτσι ώστε να επαινέσουμε ή να κατακρίνουμε τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου.
  Εξάλλου η βούληση της Διοίκησης Στεργίου για την απόκτηση ελεύθερων χώρων στον αστικό ιστό του Δήμου Πεντέλης με στόχο την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, έχει ήδη αποδειχθεί έμπρακτα με την αγορά του οικοπέδου  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απέναντι από το Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο (Κολυμβητήριο Μελισσίων).


 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


           ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου