Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Την ερχόμενη Τετάρτη η «13η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων»

ΤEΣΣEΡΑ(4) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της «13ης Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων», η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10
 Ιουλίου στις 6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
(Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Ανάκληση απόφασης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» του «ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στην οδό Ζαΐμη αρ. 1, στα Μελίσσια.
2. Παράταση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής) του Κ. Γιατράκου και Π. Σασσάνη» στην οδό Γράμμου αρ. 1 στα Μελίσσια.
3. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του καταστήματος(στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με ένταση ήχου έως 80 Db(Α)) για ένα (1) έτος (έως 21.06.2014) στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) της εταιρείας «Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Ε.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών Σωκράτους & Ζαΐμη στα Μελίσσια.
4. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «edamame» της εταιρίας «ΣΤΑΠΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 53 στα Μελίσσια.

                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                             ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
                                   ΔΟΥΚΑ – ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου