Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

OKTΩ(8) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 13ης τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου» Πεντέλης, που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 10 Ιουλίου  στις 7:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 35ης  συνεδρίασης έτους 2013.
Θέμα 1ο: Διενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις εμποροπανηγύρεις Αγίας Μαρίνας στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, Αγίας Παρασκευής &  Αγίου Σίλα στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου μας.
Θέμα 2ο: Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού έτους 2014, συνολικού ποσού 34.821,30 € με απευθείας ανάθεση για λόγους αποκλειστικότητας.
Θέμα 3ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. ΑΜ: 75/2012 Τ.Υ. Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
Θέμα 5ο: Αποδοχή πίστωσης ΣΑΤΑ έτους 2014, για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
Θέμα  6ο: 5η Αναμόρφωση Π/Υ ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης (ΟΚΠΑ) έτους 2014.
Θέμα 7ο: 4η Αναμόρφωση Π/Ύ ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης (ΟΠΑΘ)».
Θέμα 8ο: Συμψηφισμός υποχρεώσεων Δήμου/Κοινωφελών Επιχειρήσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου