Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αύριο στις 8:30 π.μ. η νέα Συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΤΕΣΣΕΡA(4) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 18ης τακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Eλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Αναμόρφωση του O.Π.Δ. Δήμου Πεντέλης έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τοΝ.4257/2014.
4. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμιου έτους 2014 που αφορούν σε δαπάνες.
                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου