Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Απα​γόρευση Κυνηγιού στο Πεντελικό

                                Προς ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ. 19/30-07-2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας παρετάθη μέχρι 31-05-2016 η ισχύς της υπ΄ αριθμ. 7748/55/30-10-2009 Δασικής Απαγορευτική Διάταξης Θήρας.
2. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων εντός της περιοχής του Πεντελικού Όρους.
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
       ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
  Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου